شناسه : 1613560
گزارش تصویری/


بهاباد همچون دیگر شهرهای استان یزد از نعمت الهی بی نصیب نماند و بارش برف این شهر را رو سفید کرد.
آدرس کوتاه :