شناسه : 31923370


تصاویر برداشت زعفران از زمین های بهاباد در استان یزد را نشان می دهند.

به گزارش یزدرسا به نقل از بهاباد نیوز؛
آدرس کوتاه :