شناسه : 34681940
تحولی در صرفه جویی مصرف آب استان؛


رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی یزد گفت: 100درصد چاه‌هاي کشاورزي شهرستان ابرکوه به کنتور هوشمند مجهز شده است.

به گزارش یزدرسا، رئيس اداره منابع آب حوزه مرکزي شرکت آب منطقه‌اي يزد گفت: طرح تجهیز چاه های آب کشاورزی به کنتور هوشمند از سال 1393 دراستان شروع شد.

باقری افزود: درابرکوه ، مروست وتفت این طرح با استقبال کشاوررزان مواجه شدتا آنجا که در دشت های مروست ، ابرکوه و طاقستان بصورت صد در صد این طرح انجام شد.

رئيس اداره منابع آب حوزه مرکزي شرکت آب منطقه‌اي يزد اضافه کرد: طرح نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های صنعتی استان از سال 1395 شروع شد که تاکنون 60 درصد چاه های صنعتی یزد نیز به کنتور هوشمند تجهیز شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح تحویل حجمی آب در مصرف آب صرفه جویی انجام شود.

تعداد کل کنتورنصب شده تا پايان سال گذشته را 152 مورد  است که  67 درصد چاه‌هاي کشاورزي و 60 درصد چاههاي صنعتي یزد به کنتور هوشمند مجهز شده است.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :