محتوا با برچسب آب انتقالی.

قطع مجدد آب انتقالی به یزد کذب است

قطع مجدد آب انتقالی به یزد کذب است

انتقاد شدید نماینده یزد از قطعی آب انتقالی به استان

انتقاد شدید نماینده یزد از قطعی آب انتقالی به استان

حفاری بدون هماهنگی موجب قطع آب انتقالی به اردکان و میبد شد

حفاری بدون هماهنگی موجب قطع آب انتقالی به اردکان و میبد شد

شهروندان یزدی روزانه 225 هزار مترمکعب آب مصرف می‌کنند/ آب انتقالی تامین کننده 60 درصد مصرف استان

شهروندان یزدی روزانه 225 هزار مترمکعب آب مصرف می‌کنند/ آب انتقالی تامین کننده 60 درصد مصرف استان

افزایش سهمیه آب انتقالی استان یزد نسبت به سال گذشته

افزایش سهمیه آب انتقالی استان یزد نسبت به سال گذشته

تخصیص آب به یزد هیچگاه مشروط به احداث تونل سوم کوهرنگ نشده بود

تخصیص آب به یزد هیچگاه مشروط به احداث تونل سوم کوهرنگ نشده بود

تعرض به خط لوله آب انتقالی یزد تاکنون 30 میلیارد هزینه بر استان تحمیل کرده است

تعرض به خط لوله آب انتقالی یزد تاکنون 30 میلیارد هزینه بر استان تحمیل کرده است

آب انتقالی به یزد مجددا وصل شد

آب انتقالی به یزد مجددا وصل شد

برای پانزدهمین بار به خط لوله آب انتقالی یزد تعرض شد

برای پانزدهمین بار به خط لوله آب انتقالی یزد تعرض شد

کاهش 25 درصدی آب انتقالی به یزد در تیر و مرداد

کاهش 25 درصدی آب انتقالی به یزد در تیر و مرداد

تعرض مجدد به تاسیسات آب انتقالی یزد/ چهار ساعت دیگر آب به یزد می‌رسد

تعرض مجدد به تاسیسات آب انتقالی یزد/ چهار ساعت دیگر آب به یزد می‌رسد

سهم یزد از آب پشت سد زاینده رود تعیین می‌شود/فقط شورای امنیت در مورد آب انتقالی تصمیم‌گیری می‌کند

سهم یزد از آب پشت سد زاینده رود تعیین می‌شود/فقط شورای امنیت در مورد آب انتقالی تصمیم‌گیری می‌کند

کار «تجاوز به خط انتقالی آب یزد» از دست نمایندگان خارج شده است/بزرگان یزد با مردم ورزنه رو در رو صحبت کنند

کار «تجاوز به خط انتقالی آب یزد» از دست نمایندگان خارج شده است/بزرگان یزد با مردم ورزنه رو در رو صحبت کنند

آب یزد وصل شد

آب یزد وصل شد

تقلیل آب انتقالی؛‌ یزد را بحرانی‌تر می کند/آب یزد کم شود مجبور به شیرین کردن آب شور هستیم

تقلیل آب انتقالی؛‌ یزد را بحرانی‌تر می کند/آب یزد کم شود مجبور به شیرین کردن آب شور هستیم

تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است

تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است

آب انتقالی به استان یزد قطع می شود

آب انتقالی به استان یزد قطع می شود