محتوا با برچسب ارز4200.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی مردم آسیب می بیند!

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی مردم آسیب می بیند!

تلاش مجلس برای پرداخت یارانه بزرگ به مردم

تلاش مجلس برای پرداخت یارانه بزرگ به مردم

ارز جهانگیری سال آینده حذف می‌شود؟

ارز جهانگیری سال آینده حذف می‌شود؟

دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کجا تامین می‌کند؟

دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کجا تامین می‌کند؟