محتوا با برچسب اسدی.

پرداخت 60 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاریهای مهریز

پرداخت 60 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاریهای مهریز

استان یزد نقشی در انتخاب مدیران معدنی ندارد/زیرساخت کامل برای استخراج سنگ های ساختمانی وجود ندارد

استان یزد نقشی در انتخاب مدیران معدنی ندارد/زیرساخت کامل برای استخراج سنگ های ساختمانی وجود ندارد

ماجرای درخواست یک اغتشاشگر در فتنه 88 از رئیس جمهوری!/اولویت دهی برای رسیدگی به نامه‌های ارسالی از دفتر رئیس دولت اصلاحات در مرکز مراجعات مردمی ریاست جمهوری

ماجرای درخواست یک اغتشاشگر در فتنه 88 از رئیس جمهوری!/اولویت دهی برای رسیدگی به نامه‌های ارسالی از دفتر رئیس دولت اصلاحات در مرکز مراجعات مردمی ریاست جمهوری

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آینده نزدیک راه اندازی می شود

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آینده نزدیک راه اندازی می شود