محتوا با برچسب اف ای تی اف.

تصویب FATF؛ پالس غلط به بایدن

تصویب FATF؛ پالس غلط به بایدن

آدرس غلط به مردم ندهید

آدرس غلط به مردم ندهید

سندروم تُنگ ماهی در فهم و حل مساله FATF

سندروم تُنگ ماهی در فهم و حل مساله FATF

بیش از دو سوم اعضای مجمع با «پالرمو» مخالف‌اند/ پیوستن به FATF مضرترین اتفاق برای سفره مردم خواهد بود

بیش از دو سوم اعضای مجمع با «پالرمو» مخالف‌اند/ پیوستن به FATF مضرترین اتفاق برای سفره مردم خواهد بود

آقای روحانی! برجامتان که بر باد رفت، عمل به وعده‌هایتان فراموش نشود

آقای روحانی! برجامتان که بر باد رفت، عمل به وعده‌هایتان فراموش نشود

مجمع تشخیص به یکی از مواد لوایح FATF ایراد گرفت

مجمع تشخیص به یکی از مواد لوایح FATF ایراد گرفت

تکرار سناریوی نخ‌نما شده برای فریب مردم

تکرار سناریوی نخ‌نما شده برای فریب مردم

1/400/000/000/000 دلار پولشویی سالانه در آمریکا و اروپا

1/400/000/000/000 دلار پولشویی سالانه در آمریکا و اروپا

مقصود از «FATF» شفافیت مالی نیست/«FATF»؛ ابزاری برای مهار کشورهای مستقل

مقصود از «FATF» شفافیت مالی نیست/«FATF»؛ ابزاری برای مهار کشورهای مستقل