محتوا با برچسب بسته معیشتی.

تداوم همدلی‌ها در مروست

تداوم همدلی‌ها در مروست

۴۶ بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند یزدی توزیع شد

۴۶ بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند یزدی توزیع شد

توزیع بیش از ٢٠٠ بسته معیشتی بین نیازمندان خاتم

توزیع بیش از ٢٠٠ بسته معیشتی بین نیازمندان خاتم

توزیع ۱۰۰۰بسته معیشتی بین اقشار کم درآمد میبدی

توزیع ۱۰۰۰بسته معیشتی بین اقشار کم درآمد میبدی

توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان مروست

توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان مروست

توزیع 3 هزار بسته معیشتی ویژه نیازمندان یزدی در دهه آخر صفر

توزیع 3 هزار بسته معیشتی ویژه نیازمندان یزدی در دهه آخر صفر

1580 بسته غذایی بین نیازمندان و اقشار آسیب‌ پذیر ازکرونا در بهاباد توزیع شد

1580 بسته غذایی بین نیازمندان و اقشار آسیب‌ پذیر ازکرونا در بهاباد توزیع شد

توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بین نیازمندان یزدی

توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بین نیازمندان یزدی

۲۵ هزار بسته معیشتی بین افراد آسیب دیده از کرونا توزیع شد

۲۵ هزار بسته معیشتی بین افراد آسیب دیده از کرونا توزیع شد

دست یاری خادمیاران رضوی میبد برای کمک به نیازمندان

دست یاری خادمیاران رضوی میبد برای کمک به نیازمندان

توزیع 5 هزار بسته معیشتی توسط جامعه ورزشی یزد در رزمایش کمک مومنانه

توزیع 5 هزار بسته معیشتی توسط جامعه ورزشی یزد در رزمایش کمک مومنانه

توزیع 2900 بسته مواد غذایی و بهداشتی توسط طلاب افغانستانی در یزد

توزیع 2900 بسته مواد غذایی و بهداشتی توسط طلاب افغانستانی در یزد