محتوا با برچسب بیابان.

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

سال گذشته 700 هکتار نهال‌کاری در یزد انجام شده است

سال گذشته 700 هکتار نهال‌کاری در یزد انجام شده است

خشکسالی رشته ها را پنبه می کند/مراتع یزد مظلومانه بیابان می شوند

خشکسالی رشته ها را پنبه می کند/مراتع یزد مظلومانه بیابان می شوند

قلیایی شدن آب ها فاجعه ای دركشور/یک محافظ برای۳۰۰ هزار هکتار بیابان!

قلیایی شدن آب ها فاجعه ای دركشور/یک محافظ برای۳۰۰ هزار هکتار بیابان!

یک خشکسالی و این همه مصیبت...

یک خشکسالی و این همه مصیبت...

خواباندن قائله ریزگردها نیازمند مشارکت مردم/ اسفناج وحشی ناجی بیابان‌های یزد

خواباندن قائله ریزگردها نیازمند مشارکت مردم/ اسفناج وحشی ناجی بیابان‌های یزد

طرح ملی «کاداستر» در یزد آغاز شد

طرح ملی «کاداستر» در یزد آغاز شد

بیابان زدایی 10 هکتار از اراضی بهادران مهریز

بیابان زدایی 10 هکتار از اراضی بهادران مهریز

هزینه 3ملیونی هر هكتار بيابان‌زدايي در يزد/ 36درصد اراضي يزد بياباني است

هزینه 3ملیونی هر هكتار بيابان‌زدايي در يزد/ 36درصد اراضي يزد بياباني است

"خلاصه دانش ها ي مفید"