محتوا با برچسب بیابان زدایی.

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

8 هکتار از اراضی ملی بهاباد در سال جاری رفع تصرف شد

8 هکتار از اراضی ملی بهاباد در سال جاری رفع تصرف شد

بیابان‌زدایی ۴هزار هکتار از کانون‌ ریزگردها خوزستان توسط راهیان نور

بیابان‌زدایی ۴هزار هکتار از کانون‌ ریزگردها خوزستان توسط راهیان نور

36 درصد اراضی یزد بیابانی هستند/ایجاد 60هزار هکتار پوشش گیاهی در مناطق طوفان خیز استان

36 درصد اراضی یزد بیابانی هستند/ایجاد 60هزار هکتار پوشش گیاهی در مناطق طوفان خیز استان

بیابان زدایی 10 هکتار از اراضی بهادران مهریز

بیابان زدایی 10 هکتار از اراضی بهادران مهریز

100 هكتار فضاي سبز به كمربند سبز يزد اضافه شد/ نياز به 27 ميليارد تومان براي تكميل كمربند سبز يزد

100 هكتار فضاي سبز به كمربند سبز يزد اضافه شد/ نياز به 27 ميليارد تومان براي تكميل كمربند سبز يزد

بیابان های مهریز قبل از ایجاد خسارت باید مهار شوند/بهادران کانون بحران بیابان زدایی است

بیابان های مهریز قبل از ایجاد خسارت باید مهار شوند/بهادران کانون بحران بیابان زدایی است

مقاله پژوهشگر سنگ آهن بافق در همایش ملی محیط زیست پذیرفته شد

مقاله پژوهشگر سنگ آهن بافق در همایش ملی محیط زیست پذیرفته شد

۵۴۰ هکتار نهالکاری های سنواتی شهرستان بافق آبیاری می شود

۵۴۰ هکتار نهالکاری های سنواتی شهرستان بافق آبیاری می شود

بیابان زدایی بیش از ۵۵۰ هکتار از منطقه گود گوار بافق

بیابان زدایی بیش از ۵۵۰ هکتار از منطقه گود گوار بافق