محتوا با برچسب بیمارستان افشار یزد.

بیمارستان افشار یزد صاحب پارکینگ می شود

بیمارستان افشار یزد صاحب پارکینگ می شود

مراسم تجلیل از دکترسید محمود صدر به روایت تصویر

مراسم تجلیل از دکترسید محمود صدر به روایت تصویر

مدیر جدید بیمارستان افشار یزد منصوب شد +تصویر حکم

مدیر جدید بیمارستان افشار یزد منصوب شد +تصویر حکم