محتوا با برچسب توزیع جهزیه.

توزیع 15سری جهیزیه بین زوج های نیازمند/ توزیع 1500 بسته معیشتی میان نیازمندان

توزیع 15سری جهیزیه بین زوج های نیازمند/ توزیع 1500 بسته معیشتی میان نیازمندان