محتوا با برچسب تیم سایپا.

بازیکنی که استقلال در نبودش لنگ می‌زند

بازیکنی که استقلال در نبودش لنگ می‌زند

حمایت هوادارن انگیزه تیم را بیشتر کرد/ تغییر در تاکتیک علت پیروزی تیم خاتم

حمایت هوادارن انگیزه تیم را بیشتر کرد/ تغییر در تاکتیک علت پیروزی تیم خاتم