محتوا با برچسب جمعیت.

دلیل تکرار و تأکید امام خامنه‌ای بر افزایش جمعیت چیست؟

دلیل تکرار و تأکید امام خامنه‌ای بر افزایش جمعیت چیست؟

فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیامد جامعه کهن‌سال است/ کسانی که ایران را دوست دارند با کاهش جمعیت مقابله کنند

فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیامد جامعه کهن‌سال است/ کسانی که ایران را دوست دارند با کاهش جمعیت مقابله کنند

فرزندآوری راه نجات کشور/ صیانت از جمعیت کشور ضروری است

فرزندآوری راه نجات کشور/ صیانت از جمعیت کشور ضروری است

چرا جمعیت امام ‌علی(ع) منحل شد؟

چرا جمعیت امام ‌علی(ع) منحل شد؟

"نرخ رشد جمعیت کشور" منفی شده است/ فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت!

تعدد فرزندان با بهداشت فردی خانواده و جامعه پیوند خورده است/ مشکلاتی که گریبانگیر تک‌فرزندان می شود

تعدد فرزندان با بهداشت فردی خانواده و جامعه پیوند خورده است/ مشکلاتی که گریبانگیر تک‌فرزندان می شود

بحرانی خطرناکتر از کرونا در انتظار آینده کشور

بحرانی خطرناکتر از کرونا در انتظار آینده کشور

به صدا درآمدن آژیر خطر نزول جمعیت در کشور

به صدا درآمدن آژیر خطر نزول جمعیت در کشور

طرح ریزی مشوق افزایش جمعیت در استان یزد

طرح ریزی مشوق افزایش جمعیت در استان یزد

وضعیت بحرانی ایران از نظر نرخ رشد جمعیت/ 20 سال از فرصت پنجره طلایی جمعیت را از دست داده‌ایم/ نقش مؤثر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت

وضعیت بحرانی ایران از نظر نرخ رشد جمعیت/ 20 سال از فرصت پنجره طلایی جمعیت را از دست داده‌ایم/ نقش مؤثر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت

گزارشی جامع از شاخص‌های جمعیتی کشور و بحران پیش ‌رو

گزارشی جامع از شاخص‌های جمعیتی کشور و بحران پیش ‌رو

"تله جمعیتی" اقتصاد و امنیت کشور را نابود می‌کند

تفت سالمندترین و بافق جوان ترین شهرستان استان یزد

تفت سالمندترین و بافق جوان ترین شهرستان استان یزد

نیازهای نظام اجتماعی آیندگان با این روند جمعیتی روی زمین می ماند/ سی سال آینده یک سوم جامعه ایران سالمند هستند

نیازهای نظام اجتماعی آیندگان با این روند جمعیتی روی زمین می ماند/ سی سال آینده یک سوم جامعه ایران سالمند هستند

10 درصد جمعیت استان یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند/ وضع هشدار دهنده کشور از نظر هرم جمعیتی

10 درصد جمعیت استان یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند/ وضع هشدار دهنده کشور از نظر هرم جمعیتی

جمعیت ایران ظرف ۶۰ سال، سالی یک میلیون نفر اضافه شد

جمعیت ایران ظرف ۶۰ سال، سالی یک میلیون نفر اضافه شد

کاهش زاد و ولد تبعات خانوادگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال دارد

کاهش زاد و ولد تبعات خانوادگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال دارد

اظهارات عجیب مدیرکل اجتماعی استانداری پیرامون متولی جمعیت در یزد

اظهارات عجیب مدیرکل اجتماعی استانداری پیرامون متولی جمعیت در یزد

جمعیت میبد از مرز 100 هزار نفر گذشت/ نرخ رضایت بخش رشد جمعیت درمیبد

جمعیت میبد از مرز 100 هزار نفر گذشت/ نرخ رضایت بخش رشد جمعیت درمیبد

بحران خاموش

بحران خاموش

نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2