محتوا با برچسب داروخانه.

آغاز توزیع داروی

آغاز توزیع داروی "فاویپیراویر" در داروخانه‌های منتخب یزد

داروخانه ها و مراکز تجهیزات پزشکی یزد زیر ذره بین بازرسی ها

داروخانه ها و مراکز تجهیزات پزشکی یزد زیر ذره بین بازرسی ها

افتتاح اولین داروخانه تخصصی هموفیلی در یزد

افتتاح اولین داروخانه تخصصی هموفیلی در یزد

پلمپ داروخانه متخلف به دليل بازي با جان زنان نابارور

پلمپ داروخانه متخلف به دليل بازي با جان زنان نابارور

تعداد داروخانه های یزد بیشتر از استاندارد کشوری

تعداد داروخانه های یزد بیشتر از استاندارد کشوری

نسخه ای که یک داروخانه در یزد برای محیط زیست تجویز کرد

نسخه ای که یک داروخانه در یزد برای محیط زیست تجویز کرد

فیلم/داروخانه ای که در یزد ابتکار به خرج داد

فیلم/داروخانه ای که در یزد ابتکار به خرج داد

اولین داروخانه شبانه روزی در مهریز افتتاح شد

اولین داروخانه شبانه روزی در مهریز افتتاح شد

داروخانه های شهرستان خاتم شبانه روزی می شوند

داروخانه های شهرستان خاتم شبانه روزی می شوند

تأسیس چهارمین داروخانه دامپزشکی در خاتم

تأسیس چهارمین داروخانه دامپزشکی در خاتم

داروخانه‌ طبیعی ایران کجاست؟

داروخانه‌ طبیعی ایران کجاست؟