محتوا با برچسب دولت ضعیف.

الگوی حکمرانی حسن روحانی و جایزه تمشک طلایی!

الگوی حکمرانی حسن روحانی و جایزه تمشک طلایی!

این تصاویر را از یاد نبرید؛ دست‌های جان، مجسمه ظریف، قسم‌های صالحی و اشک‌های آینده بینی!

این تصاویر را از یاد نبرید؛ دست‌های جان، مجسمه ظریف، قسم‌های صالحی و اشک‌های آینده بینی!

آخوندی: پول مردم را در چاه انداختند/چرا وزیر راه حرفی از تخلف مالی مدیران وزارت راه نمی‌زند؟

آخوندی: پول مردم را در چاه انداختند/چرا وزیر راه حرفی از تخلف مالی مدیران وزارت راه نمی‌زند؟

اسب را گم کرده پی نعلش می گردند

اسب را گم کرده پی نعلش می گردند

افزایش ۸۰۰هزار نفری بیکاران در ۲ سال اخیر!

افزایش ۸۰۰هزار نفری بیکاران در ۲ سال اخیر!