محتوا با برچسب دومین کنگره 4هزار شهید استان یزد.

ایجاد مرکز اسناد در بنیاد شهید و امورایثارگران استان یزد

ایجاد مرکز اسناد در بنیاد شهید و امورایثارگران استان یزد

توزیع 15سری جهیزیه بین زوج های نیازمند/ توزیع 1500 بسته معیشتی میان نیازمندان

توزیع 15سری جهیزیه بین زوج های نیازمند/ توزیع 1500 بسته معیشتی میان نیازمندان

تغییر نام سه راه آتشنشان به تقاطع دفاع مقدس/ ساخت المان خاص در یکی از میدان های شاخص استان یزد

تغییر نام سه راه آتشنشان به تقاطع دفاع مقدس/ ساخت المان خاص در یکی از میدان های شاخص استان یزد

اهدای قریب به 400 سری جهیزیه به زوج های نیازمند توسط کنگره ملی شهدای استان یزد

اهدای قریب به 400 سری جهیزیه به زوج های نیازمند توسط کنگره ملی شهدای استان یزد

برنامه‌های کمیته دانشگاهیان دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان یزد

برنامه‌های کمیته دانشگاهیان دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان یزد

دیدار با 4 هزار خانواده شهید در راستای دومین کنگره شهدای استان یزد

دیدار با 4 هزار خانواده شهید در راستای دومین کنگره شهدای استان یزد

اجرای طرح

اجرای طرح "سکوی پهلوانی " به نام شهدا در استان یزد