محتوا با برچسب سوخت قاچاق.

نفتکش حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خاتم توقیف شد

نفتکش حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خاتم توقیف شد

کشف۱۵۰ میلیارد ریال سوخت قاچاق در یزد

کشف۱۵۰ میلیارد ریال سوخت قاچاق در یزد

کشف بیش از ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در بافق

کشف بیش از ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در بافق

ضبط 31 هزار لیتر سوخت قاچاق دریزد

ضبط 31 هزار لیتر سوخت قاچاق دریزد

2 هزار لیتر سوخت قاچاق در تفت کشف شد

2 هزار لیتر سوخت قاچاق در تفت کشف شد

4 هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق در میبد کشف شد

4 هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق در میبد کشف شد

توقیف کامیون حامل ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در محور ابرکوه- یزد

توقیف کامیون حامل ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در محور ابرکوه- یزد

30 هزار لیتر فرآورده های سوختی قاچاق در استان یزد کشف شد

30 هزار لیتر فرآورده های سوختی قاچاق در استان یزد کشف شد

30 هزار ليتر سوخت قاچاق در مهريز کشف شد

30 هزار ليتر سوخت قاچاق در مهريز کشف شد

کشف بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهریز

کشف بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهریز

55 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد کشف و ضبط شد

55 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد کشف و ضبط شد

کشف 16 هزار لیتر سوخت قاچاق در مهریز

کشف 16 هزار لیتر سوخت قاچاق در مهریز

کامیون حامل سوخت قاچاق در محور مهریز متوقف شد

کامیون حامل سوخت قاچاق در محور مهریز متوقف شد

کشف ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سوخت قاچاق در یزد

کشف ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سوخت قاچاق در یزد

بيش از 16 ميليارد ريال سوخت قاچاق در بهاباد كشف شد

بيش از 16 ميليارد ريال سوخت قاچاق در بهاباد كشف شد

كشف 30 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد

كشف 30 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد

كشف بيش از 50 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد

كشف بيش از 50 هزار ليتر سوخت قاچاق در يزد