محتوا با برچسب شهدای شهرستان خاتم.

یادواره ۱۱۴ شهید خاتم مجازی برگزار می‌شود

یادواره ۱۱۴ شهید خاتم مجازی برگزار می‌شود

با خداوند پیمان می بندم در تمام عاشوراها، در تمام کربلاها با حسین (ع) همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم

با خداوند پیمان می بندم در تمام عاشوراها، در تمام کربلاها با حسین (ع) همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم

خرداد، ماه پروازشان تا ملکوت بود

خرداد، ماه پروازشان تا ملکوت بود