محتوا با برچسب شهید محسن فخری زاده.

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه یزد به نمایندگان مجلس پیرامون شهادت دانشمند هسته‌ای

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه یزد به نمایندگان مجلس پیرامون شهادت دانشمند هسته‌ای

ترور دانشمند هسته‌ای نقش جهاد علمی در کشور را نشان داد

ترور دانشمند هسته‌ای نقش جهاد علمی در کشور را نشان داد

بیانیه بسیج اساتید استان یزد در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده

بیانیه بسیج اساتید استان یزد در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده