محتوا با برچسب شورای پنجم شهر یزد.

بازارچه میوه در نقاط کم‌برخوردار یزد راه‌اندازی می‌شود

بازارچه میوه در نقاط کم‌برخوردار یزد راه‌اندازی می‌شود

شهردار آینده یزد طی فرآیندی چندمرحله‌ای انتخاب می‌شود

شهردار آینده یزد طی فرآیندی چندمرحله‌ای انتخاب می‌شود