محتوا با برچسب عین الاسد.

حمله موشکی به عین‌الاسد، اقدام بی‌نظیر ایران طی 200 سال گذشته بود/ منظور از انتقام سخت خروج آمریکا از منطقه است

حمله موشکی به عین‌الاسد، اقدام بی‌نظیر ایران طی 200 سال گذشته بود/ منظور از انتقام سخت خروج آمریکا از منطقه است

روز کم شدن شر آمریکا از منطقه پایان انتقام سخت ما است/ مبانی دموکراسی در غرب در حال فروپاشی است

روز کم شدن شر آمریکا از منطقه پایان انتقام سخت ما است/ مبانی دموکراسی در غرب در حال فروپاشی است

پوشالی بودن هیمنه آمریکا در حمله به عین الاسد متجلی شد

پوشالی بودن هیمنه آمریکا در حمله به عین الاسد متجلی شد

موشک باران عین الاسد آغاز یک مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه است

موشک باران عین الاسد آغاز یک مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه است

موشک باران پایگاه عین الاسد در رسانه های بیگانه/ از فضاسازی تا کتمان واقعیت

موشک باران پایگاه عین الاسد در رسانه های بیگانه/ از فضاسازی تا کتمان واقعیت

موشک‌باران عین‌الاسد قدرت پوشالی آمریکا را به ملت های آزاده دنیا نشان داد

موشک‌باران عین‌الاسد قدرت پوشالی آمریکا را به ملت های آزاده دنیا نشان داد

موشک‌باران پایگاه عین‌الاسد نشان داد دوران

موشک‌باران پایگاه عین‌الاسد نشان داد دوران "بزن در رو" تمام شده است