محتوا با برچسب مراسمات مذهبی.

دولت پروازهای ترکیه را لغو می‌کرد کرونا اوج نمی‌گرفت/ به جای مراسمات مذهبی باید صف‌های مرغ تعطیل می‌شد

دولت پروازهای ترکیه را لغو می‌کرد کرونا اوج نمی‌گرفت/ به جای مراسمات مذهبی باید صف‌های مرغ تعطیل می‌شد

مراسمات مذهبی خاتم آسیب شناسی شود/ اداره اوقاف خاتم مستقل شود

مراسمات مذهبی خاتم آسیب شناسی شود/ اداره اوقاف خاتم مستقل شود