محتوا با برچسب مگس مدیترانه ای.

طرح مبارزه با آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت موفقیت آمیز بود

طرح مبارزه با آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت موفقیت آمیز بود

برداشت انار در مهریز ۱۰ درصد کاهش یافت

برداشت انار در مهریز ۱۰ درصد کاهش یافت

مگس مدیترانه ای به ابرکوه رسید

مگس مدیترانه ای به ابرکوه رسید

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در مهریز آغاز شد

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در مهریز آغاز شد

6 شهرستان استان يزد درگير آفت مگس مديترانه‌ای هستند

6 شهرستان استان يزد درگير آفت مگس مديترانه‌ای هستند

نصب 74 ایستگاه شناسایی آفت مگس مدیترانه ای در باغات میبد

نصب 74 ایستگاه شناسایی آفت مگس مدیترانه ای در باغات میبد

تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند

تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند

«کرم گلوگاه و مگس مدیترانه‌ای» بیش از 30 درصد از انار میبد را از بین می‌برد

«کرم گلوگاه و مگس مدیترانه‌ای» بیش از 30 درصد از انار میبد را از بین می‌برد

مگس مدیترانه‌ای به ۹۵درصد انار استان یزد خسارت زد

مگس مدیترانه‌ای به ۹۵درصد انار استان یزد خسارت زد

مگس مدیترانه‌ای بقای باغات یزد را تهدید می‌کند

مگس مدیترانه‌ای بقای باغات یزد را تهدید می‌کند

«مگس مدیترانه ای» خطرناک‌ترین آفت انار تفت/ دولت هیچ بودجه‌ای برای مبارزه با «مگس مدیترانه ای» در سال‌جاری تخصیص نداده است

«مگس مدیترانه ای» خطرناک‌ترین آفت انار تفت/ دولت هیچ بودجه‌ای برای مبارزه با «مگس مدیترانه ای» در سال‌جاری تخصیص نداده است

خطر طغیان مگس مدیترانه‌ای در یزد وجود دارد/ «طاعون گیاهی» در کمین باغات استان

خطر طغیان مگس مدیترانه‌ای در یزد وجود دارد/ «طاعون گیاهی» در کمین باغات استان

ریشه کنی مگس مدیترانه ای نیازمند مشارکت و دغدغه همه کشاورزان است

ریشه کنی مگس مدیترانه ای نیازمند مشارکت و دغدغه همه کشاورزان است