محتوا با برچسب میزگرد یزدرسا.

اقدامات خیری بسیجیان/ تقبل هزینه درمان بیماران محروم توسط پزشکان بسیجی یزد/ مشارکت بسیجیان در محرومیت‌زدایی و تأمین جهیزیه محرومان

اقدامات خیری بسیجیان/ تقبل هزینه درمان بیماران محروم توسط پزشکان بسیجی یزد/ مشارکت بسیجیان در محرومیت‌زدایی و تأمین جهیزیه محرومان

اقشار بسیج در میدان/ اعطای 30 میلیارد وام به کسبه آسیب‌دیده از کرونا/ ساخت و بهسازی منازل محرومین

اقشار بسیج در میدان/ اعطای 30 میلیارد وام به کسبه آسیب‌دیده از کرونا/ ساخت و بهسازی منازل محرومین