محتوا با برچسب ناصر زارع.

اولین مهمان سرای شهرستان ابرکوه افتتاح می شود

اولین مهمان سرای شهرستان ابرکوه افتتاح می شود

افتتاح چندین طرح تعاونی در ابرکوه

افتتاح چندین طرح تعاونی در ابرکوه

افزایش آگاهی از قوانین کار و ارتقاء ایمنی هدف برگزاری کارگاه های آموزشی است

افزایش آگاهی از قوانین کار و ارتقاء ایمنی هدف برگزاری کارگاه های آموزشی است

۲۶ تعاونی درگرایش های مختلف درتفت به ثبت رسید

۲۶ تعاونی درگرایش های مختلف درتفت به ثبت رسید