محتوا با برچسب نسرا.

ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران؛ ضعف‌ها و قوت‌ها

ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران؛ ضعف‌ها و قوت‌ها

جنگ شناختی، اولویت مهم غرب و غربگرایان در ماجرای ترور شهید فخری زاده

جنگ شناختی، اولویت مهم غرب و غربگرایان در ماجرای ترور شهید فخری زاده

نسرا پیشرو در سواد رسانه ای استان یزد است/ آموزش بیش از 3 هزار و 500 فراگیر در حوزه سواد رسانه و فضای مجازی

نسرا پیشرو در سواد رسانه ای استان یزد است/ آموزش بیش از 3 هزار و 500 فراگیر در حوزه سواد رسانه و فضای مجازی

تربیت نیروی متخصص، متعهد و کارآمد رسانه ای مهم ترین دستاورد «نسرا» است/ آموزش بیش از 3هزار نفر در حوزه حوزه سواد رسانه و فضای مجازی

تربیت نیروی متخصص، متعهد و کارآمد رسانه ای مهم ترین دستاورد «نسرا» است/ آموزش بیش از 3هزار نفر در حوزه حوزه سواد رسانه و فضای مجازی

«نسرا» به دنبال تربیت «انسان رسانه ای» طراز و متناسب با «گام دوم» انقلاب اسلامی است

«نسرا» به دنبال تربیت «انسان رسانه ای» طراز و متناسب با «گام دوم» انقلاب اسلامی است

تدریس کنید و جایزه ببرید!

تدریس کنید و جایزه ببرید!