محتوا با برچسب نمکی.

اعلام زمان ورود نخستین بخش واکسن‌های وارداتی

اعلام زمان ورود نخستین بخش واکسن‌های وارداتی

اجازه ندادیم مردم برای واکسن کرونا محل کارآزمایی بالینی شوند

اجازه ندادیم مردم برای واکسن کرونا محل کارآزمایی بالینی شوند

مدافعان گمنام سلامت در نقاط مرزی درحال تلاش شبانه‌روزی هستند

مدافعان گمنام سلامت در نقاط مرزی درحال تلاش شبانه‌روزی هستند

راه برون رفت از بحران دست دراز کردن بسوی آمریکا و اروپا نیست

راه برون رفت از بحران دست دراز کردن بسوی آمریکا و اروپا نیست

وزیر بهداشت: موج سوم کرونا را مهار کردیم

وزیر بهداشت: موج سوم کرونا را مهار کردیم

از فرار حامیان تئوری خسارت بار

از فرار حامیان تئوری خسارت بار "ایمنی گله ای" تا بازی سیاسی اصلاحات با جان مردم

فرار رو به جلوی معاون نمکی با استعفا

فرار رو به جلوی معاون نمکی با استعفا

واکنش توییتری‌ها به استعفای ناگهانی مدیران نظام سلامت +تصاویر

واکنش توییتری‌ها به استعفای ناگهانی مدیران نظام سلامت +تصاویر

روایت وزیر بهداشت از نقش رهبری در مدیریت بحران کرونا

روایت وزیر بهداشت از نقش رهبری در مدیریت بحران کرونا

توجه به نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات در تصویب برنامه های آموزش و پرورش ضروری است

توجه به نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات در تصویب برنامه های آموزش و پرورش ضروری است