محتوا با برچسب هدفمندی یارانه ها.

یارانه ۲۰ میلیون‌ نفر بزودی قطع می‌شود؟

یارانه ۲۰ میلیون‌ نفر بزودی قطع می‌شود؟

کلیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق تصوب شد

کلیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق تصوب شد