محتوا با برچسب وصیتنامه.

اسامی برندگان مسابقه وصیتنامه سردار سلیمانی

اسامی برندگان مسابقه وصیتنامه سردار سلیمانی

وصیت امام حسن(ع) چه بود + احادیث حضرت

وصیت امام حسن(ع) چه بود + احادیث حضرت

ما مرده بوديم و امام ما را زنده كرد/كاش هزار جان داشتم و در راه امام فدا می‌كردم

ما مرده بوديم و امام ما را زنده كرد/كاش هزار جان داشتم و در راه امام فدا می‌كردم

قلب اسلام ولايت فقيه است ، ولايت فقيه را سالم نگه داريد تا اسلام جانش سلامت باشد

قلب اسلام ولايت فقيه است ، ولايت فقيه را سالم نگه داريد تا اسلام جانش سلامت باشد