محتوا با برچسب پرداخت یارانه.

تلاش مجلس برای پرداخت یارانه بزرگ به مردم

تلاش مجلس برای پرداخت یارانه بزرگ به مردم

یارانه دی واریز شد/ ایرانی‎ها ۲۹۰ هزار میلیارد تومان سر سفره بردند

یارانه دی واریز شد/ ایرانی‎ها ۲۹۰ هزار میلیارد تومان سر سفره بردند

تغییر در زمان پرداخت یارانه خردادماه

تغییر در زمان پرداخت یارانه خردادماه

مشخص شدن زمان واریز یارانه فروردین

مشخص شدن زمان واریز یارانه فروردین

یارانه 26 خرداد ماه چهارشنبه واریز می‌شود

یارانه 26 خرداد ماه چهارشنبه واریز می‌شود