محتوا با برچسب کاهش جمعیت.

فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیامد جامعه کهن‌سال است/ کسانی که ایران را دوست دارند با کاهش جمعیت مقابله کنند

فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیامد جامعه کهن‌سال است/ کسانی که ایران را دوست دارند با کاهش جمعیت مقابله کنند

تعدد فرزندان با بهداشت فردی خانواده و جامعه پیوند خورده است/ مشکلاتی که گریبانگیر تک‌فرزندان می شود

تعدد فرزندان با بهداشت فردی خانواده و جامعه پیوند خورده است/ مشکلاتی که گریبانگیر تک‌فرزندان می شود

کاهش جمعیت یک طرح صهیونیستی است

کاهش جمعیت یک طرح صهیونیستی است

وضعیت بحرانی ایران از نظر نرخ رشد جمعیت/ 20 سال از فرصت پنجره طلایی جمعیت را از دست داده‌ایم/ نقش مؤثر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت

وضعیت بحرانی ایران از نظر نرخ رشد جمعیت/ 20 سال از فرصت پنجره طلایی جمعیت را از دست داده‌ایم/ نقش مؤثر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت

پیامدهای نامطلوب افزایش پیری جمعیت در کشور/جمعیت جوان شاهرگ حیاتی اقتصاد وجامعه است

پیامدهای نامطلوب افزایش پیری جمعیت در کشور/جمعیت جوان شاهرگ حیاتی اقتصاد وجامعه است

ایران تا چند سال آینده با«سونامي پيري جمعيت»مواجه می شود

ایران تا چند سال آینده با«سونامي پيري جمعيت»مواجه می شود

هزینه میلیون ها دلاری دشمن برای کاهش جمعیت در ایران

هزینه میلیون ها دلاری دشمن برای کاهش جمعیت در ایران

افزایش تحصیلات دختران و زنان از عوامل اصلی کاهش جمعیت کشورهای اسلامی

افزایش تحصیلات دختران و زنان از عوامل اصلی کاهش جمعیت کشورهای اسلامی

سیاست کاهش جمعیتی و آمریکا

سیاست کاهش جمعیتی و آمریکا

احیای جمعیت، خیزش جهادی نسل جوان را می طلبد

احیای جمعیت، خیزش جهادی نسل جوان را می طلبد

فیلم/ ایران؛ کشور کهن‌سالان

فیلم/ ایران؛ کشور کهن‌سالان

دانشجویان مسئولین کشور و مردم را از خطر بزرگ کاهش جمعیت مطلع کنند

دانشجویان مسئولین کشور و مردم را از خطر بزرگ کاهش جمعیت مطلع کنند