محتوا با برچسب گندله سازی.

توقیف کشتی و جا زدن خارجی ها هم خللی در عزم متخصصین کویر ایجاد نکرد

توقیف کشتی و جا زدن خارجی ها هم خللی در عزم متخصصین کویر ایجاد نکرد

بدون اطلاع فرمانداری برای احداث واحدهای صنعتی در اردکان مجوز صادر می‌کنند

بدون اطلاع فرمانداری برای احداث واحدهای صنعتی در اردکان مجوز صادر می‌کنند

به دنبال ایجاد زنجیره کامل صنعت فولاد در بافق هستیم

به دنبال ایجاد زنجیره کامل صنعت فولاد در بافق هستیم

صرف ۲هزارمیلیارد از افزایش سرمایه چادرملو برای کارخانه گندله‌سازی

صرف ۲هزارمیلیارد از افزایش سرمایه چادرملو برای کارخانه گندله‌سازی

اولین واحد گندله سازی بافق در ماه جاری به بهره برداری می رسد

اولین واحد گندله سازی بافق در ماه جاری به بهره برداری می رسد

بحران‌جدید زیست‌محیطی‌با حفرچاه3000متری‌برای‌گندله سازی/ اردکانی‌ها بیدار شوید!

بحران‌جدید زیست‌محیطی‌با حفرچاه3000متری‌برای‌گندله سازی/ اردکانی‌ها بیدار شوید!

عملیات احداث کارخانه گندله‌سازی بهاباد آغاز شد

عملیات احداث کارخانه گندله‌سازی بهاباد آغاز شد

کلنگ ساخت«گندله سازی»بافق دوباره به زمین خورد!

کلنگ ساخت«گندله سازی»بافق دوباره به زمین خورد!

ایجادفولاددربافق،نان مافیای خام فروش فولاد را آجر می‌ کند/درکشور با اختلاس‌گران درحین جرم برخورد نمی‌شود

ایجادفولاددربافق،نان مافیای خام فروش فولاد را آجر می‌ کند/درکشور با اختلاس‌گران درحین جرم برخورد نمی‌شود

تخلفات اخلاقی درچادرملو/آلودگی سرطانی فولاداردکان را به تابش گفتم اماخبر ازساخت فازهای بعدی فولاد به گوش می‌رسد!

تخلفات اخلاقی درچادرملو/آلودگی سرطانی فولاداردکان را به تابش گفتم اماخبر ازساخت فازهای بعدی فولاد به گوش می‌رسد!

گردوغبار فقط در اهواز نیست،«کنسانتره گندله سازی چادرملو»در منازل اردکان بهینه می‌شود!

گردوغبار فقط در اهواز نیست،«کنسانتره گندله سازی چادرملو»در منازل اردکان بهینه می‌شود!

تاراج معادن بافق ونگرانی«زارع زاده»از پولی که به دور از چشمان دستگاه‌های نظارتی به جیب برخی می‌رود

تاراج معادن بافق ونگرانی«زارع زاده»از پولی که به دور از چشمان دستگاه‌های نظارتی به جیب برخی می‌رود

سرمایه‌گذاری دربافق دروغ است!/ واگذاری گندله سازی ظلم فاحش به بافق/مسئولیت عواقب رفتار مردم به عهده وزیر

سرمایه‌گذاری دربافق دروغ است!/ واگذاری گندله سازی ظلم فاحش به بافق/مسئولیت عواقب رفتار مردم به عهده وزیر

انتقال کارخانه گندله سازی بافق تکذیب شد!/ چه کسی درست می‌گوید؟! /آیا تهدید زارع زاده کارساز بود؟

انتقال کارخانه گندله سازی بافق تکذیب شد!/ چه کسی درست می‌گوید؟! /آیا تهدید زارع زاده کارساز بود؟

جاده خطرناک بهاباد-بافق دوبانده می‌شود/ اجرایی شدن گازرسانی به بافق/ 2پیشنهاد درخصوص کارخانه گندله سازی

جاده خطرناک بهاباد-بافق دوبانده می‌شود/ اجرایی شدن گازرسانی به بافق/ 2پیشنهاد درخصوص کارخانه گندله سازی

خللی در روند اجرای تجهیز و احداث کارخانه گندله سازی بافق ایجاد نشده است

خللی در روند اجرای تجهیز و احداث کارخانه گندله سازی بافق ایجاد نشده است