شناسه : 27975937
مدیر اداره ثبت احوال اشکذر خبر داد


مدیر اداره ثبت احوال اشکذر گفت: «فاطمه» نام دختری است که در ساعت 13 و بیست دقیقه اول فروردین سال 96 در اشکذر متولد شده و نام او در ثبت احوال به ثبت رسیده است.

به گزارش یزدرسا، مدیر اداره ثبت احوال شهرستان اشکذر در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، گفت: «فاطمه» نام دختری است که در ساعت 13 و بیست دقیقه اول فروردین سال 96 در اشکذر متولد شده و نام او در ثبت احوال به ثبت رسیده است.

وی افزود: در روز دوم فروردین نیز دومین متولد شهرستان دیده به دنیا گشوده است.

«عسکری» مدیر اداره ثبت احوال شهرستان اشکذر آمار ولادت در یزد از ابتدای امسال تاکنون را 558 مورد اعلام کرد و ادامه داد: در خصوص آمار فوت آمار دقیقی در دست نداریم چرا که فوتی ها به یزد منتقل می شوند.

 
آدرس کوتاه :