سرویس عکس سرویس عکس

«قلم زنی»؛ هنری که فلز را صبورانه به سخن می آورد

«قلم زنی»؛ هنری که فلز را صبورانه به سخن می آوردبه گزارش یزدرسا؛ قلم‌زنی هنری است که با تزئین و کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج و غیره انجام می‌شود و به عبارت دیگر خطوط و نقوش به وسیله قلم و با ضربه چکش بر روی اجسام فلزی ایجاد می‌شود که بنا به نوع فلز می‌توان کارهای متفاوتی انجام داد.