شناسه : 1000269
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

«نرمش قهرمانانه» ارائه یک روش جدید در عرصه دیپلماسی از سوی رهبری است


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مقام معظم رهبری در واقع یک واژه جدید را وارد عرصه دپیلماتیک و سیاست خارجی کردند، در حقیقت ایشان روش تازه ای را ارائه کردند که می تواند با بکارگیری عقلانیت و مهارت های فنی و ابزارهای خاص دیپلماتیک، در مذاکرات با دیگران پیروز شد.

محمد صالح جوکار در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا از تفت، در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با«نرمش قهرمانانه» در دیپلماسی، گفت: مقام معظم رهبری در واقع یک واژه جدید را وارد عرصه دپیلماتیک و سیاست خارجی کردند، در حقیقت ایشان روش تازه ای را ارائه کردند که می تواند با بکارگیری عقلانیت و مهارت های فنی و ابزارهای خاص دیپلماتیک در مذاکرات با دیگران، یک عامل موفقیت و برتری را نسبت به موقعیت خود در سطح منطقه و بین الملل ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد،  این است که «نرمش قهرمانانه» به منزله یک تشک کشتی است که دو نفر در حال رقابت جدی برای پیروزی هستند.  در این عرصه نبرد، رقابت به گونه است که آن فردی که بیشتر از ذهن، هوش  ومهارت خود استفاده کند پیروز مندانه خارج خواهد شد.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس افزود: در عرصه دیپلماتیک وسیاست خارجی « نرمش» خود یک نوع روش و ابزار است به گونه ای که در تشک کشتی ممکن است یکی از طرف های رقیب با داشتن قدرت بالاتر حضور پیدا کند ولی طرف مقابل می تواند با بهره گیری از هوش، زکاوت، مهارت، خلاقیت و تصمیم گیری بموقع بدون اینکه انرژی تلف کند پیروزمندانه خارج شود .

نماینده موقت مردم تفت ومیبد در مجلس شورای اسلامی  در پایان با بیان اینکه هدف اصلی ایران در سیاست خارجی، حفظ حقوق مردم ایران و پیشروی در اهداف خود است، ادامه داد: «نرمش قهرمانانه»  نکته و روش مهم وجدیدی است که ما در عرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی خود می توانیم  از آن استفاده کنیم و با حفظ اصول، ارزش ها و منافع حیاتی و ملی در مذاکرات خود بویژه مذاکرات هسته ای موفق و پیروز باشیم.
آدرس کوتاه :