شناسه : 1090880
تخریب منابع طبیعی ندوشن دانسته یا ندانسته؛

آبشار سپیده ندوشن جان می دهد


یکی از این مکانها ابشار سپیده ندوشن است که چند وقتی است که وجود معادن مختلف اطراف آن از حالت بکر و طبیعی بیرون آمده و مورد بی مهری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار یزد رسا از میبد: طی چندسال گذشته فعالیت معدن کاران و شرکت های معدنی در ندوشن به بالاترین میزان خود رسیده است.

بهره برداران معادن سنگ های ساختمانی و تزئینی، شن و ماسه و خاک بدون توجه به شرایط طبیعی و اکو سیستم منطقه به فعالیت گسترده خود و بهره برداری بیش از حد و بی رویه از معادن ادامه می دهند و همین عامل موجب تخریب گسترده منابع طبیعی و طبیعت بکر ندوشن شده است.

در بسیاری از مناطق که از اهمیت فوق العاده طبیعی و زیست محیطی برخوردار بوده و حتی قابلیت گردشگری دارند، لطمات جبران نا پذیری برجای گذاشته است.

افزایش سطح تخریب گسترده منابع طبیعی ندوشن توسط بهره برداران معادن، از بین رفتن اکوسیستم طبیعی منطقه، تخریب مراتع و مزارع و نهایتا تهدید جدی چشمه سارها و آب های زیرزمینی، از بین رفتن شرایط زیست محیطی برای ساکنین منطقه، به خطر افتادن زندگی جانوری و گیاهی مخصوصا گیاهان دارویی و صدها موردی که بر کشاورزی و دامپروری منطقه اثرات سوء گذاشته از پیامد های فعالیت بی حد این معادن بوده است.

یکی از این مکان ها ابشار سپیده ندوشن است که چند وقتی است که وجود معادن مختلف اطراف آن از حالت بکر و طبیعی بیرون آمده و مورد بی مهری قرار گرفته است و اگر این بی توجهی مسئولین ندوشن و شهرستان ادامه یابد شاهد تخریب کامل این اثر طبیعی خواهیم بود.

این معادن در بهبود وضع معیشتی مردم کوچکترین نقشی ایفا نکرده اند. بلکه فعالیت شر کت های معدنی با وجود تخریب مزارع و مراتع و امکانات زیست محیطی منطقه، به بهانه استخراج معادن، شاید بتواند برای مدت کوتاهی در امر اشتغالزایی موثر واقع شود، ولی در درازمدت پتانسیل های دامداری، کشاورزی و گردشگری و منابع غنی و مثمر ثمر طبیعی ندوشن را به ویرانه تبدیل خواهند کرد.

مهدی جعفری ندوشن
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.