شناسه : 2068339
رئیس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردکان خبر داد


رئیس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری گفت: سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری درسال92 تعداد 11 آب انبار قابل استفاده در سطح شهر را شناسایی و عملیات بازسازی و مرمت آن را دردستور کار خود قرار داده است.

به گزارش یزد رسا به نقل از روابط عمومی شهرداری اردکان،  رضا شاکر اظهار داشت: آب انبارهای سطح شهرمرمت و بازسازی می شوند .

رئیس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردکان افزود: سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری درسال۹۲ تعداد ۱۱ آب انبار قابل استفاده در سطح شهر را شناسایی و عملیات بازسازی و مرمت آن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه آب انبارها بناهای با ارزشی هستند که از گذشته به یادگار مانده اند افزود: این بناها پیش از آنکه یک عنصر شهری باشند، دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی بوده و تجربه گران سنگی از هنر ایرانی و ارزش های اعتقادی می باشند، بنابراین لازم است در حفظ  و نگهداری آن نهایت تلاش و کوشش خود را به کاربریم.

شاکر با اشاره به اینکه حفظ و احیای این بناهای ارزشمند ضروری است گفت: صرف نظر از اینکه آب انبارها سرمایه فرهنگی و ملی محسوب می شود می توان به عنوان مخازن تامین آب در مواقع بحرانی از آنها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه بعضی از آب انبارها را می توان با تغییرکاربری حفظ نمود افزود: متاسفانه بسیاری از آب انبارها بنا به دلایلی کاربری اصلی خود را را از دست داده اند و باید با بررسی و مطالعه دقیق، کاربری جدیدی برای آنها تعریف کرد.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است وتا پایان سال اکثر آنها به بهره برداری خواهد رسید.
 

آدرس کوتاه :