سرویس عکس سرویس عکس

اجتماع بزرگ بسیجیان یزدی در مسجد ملا اسماعیل