سرویس عکس سرویس عکس

اجرای سرود خیابانی گروه های برگزیده یزد به مناسبت میلاد امام حسن (ع)