شناسه : 38342153

اجرای طرح آبرسانی به عشایر شهرستان ابرکوه


جواد شمس سرپرست اداره تولیدات دامی شهرستان از اجرای طرح آبرسانی به عشایر خبر داد.

به گزارش یزدرسا؛ جواد شمس تصریح کرد: در راستای خدمات رسانی به عشایر شهرستان طرح ساخت مخزن و لوله گذاری به منظور تأمین آب عشایر با اعتبارات ملی سازمان امور عشایر به مبلغ ۵ میلیارد ریال در مراتع چاه بلاغ در حال اجرا می باشد.

با اجرای این طرح بیش از ۴۰ خانوار عشایری از آب شرب مناسب بهره مند خواهند شد و تا حدودی مشکلات آنها حل خواهد شد.
آدرس کوتاه :