شناسه : 10042052
سرپرست شبکه دامپزشکی خاتم:


سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم گفت: احتمال بروز بیماری‌های همه‌گیر در کلونی زنبورهای شهرستان خاتم وجود دارد لذا زنبوداران در فصل پاییز با رعایت موارد توصیه شده مانع از شیوع بیماری و بروز تلفات در زنبورها شوند.

به گزارش یزدرسا به نقل از طنین خاتم؛ سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم  با بیان اینکه خاتم هر سال به دلیل کشت فراوان ذرت مورد استقبال زنبورداران مهاجر قرار می‌گیرد گفت: احتمال بروز بیماری‌های همه‌گیر در کلونی زنبورهای شهرستان خاتم وجود دارد.

 

مجتبی آغاز عنوان کرد: همه ساله ذرت، سطح زیرکشت بسیار زیادی را در شهرستان خاتم به خود اختصاص می‌دهد و این گیاه دارای گرده فراوانی است که برای تغذیه و تحریک ملکه و زنبورها در اوایل پاییز مناسب است.

 

آغازادامه داد: این گیاه همچنین ذخیره بسیار خوبی برای فصل زمستان و شروع تخم‌گذاری ملکه‌ها به شمار می‌رود و زنبورهایی که در پاییز گرده مصرف کرده‌اند، سیستم ایمنی قوی‌تری داشته و در بهار نسبت به بیماری‌ها مقاوم‌تر هستند در نتیجه شهرستان خاتم هر سال به دلیل کشت فراوان ذرت مورد استقبال زنبورداران مهاجر قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: در کنار فرصت مناسبی که برای پرورش زنبورها در فصل کشت ذرت فراهم می‌آید، امکان بروز بیماری‌های همه‌گیر در بین کلونی‌ها نیز به وجود می‌آید که این بیماری‌ها به دو دسته باکتریایی و انگلی تقسیم می‌شوند.

 

آغاز تصریح کرد: عواملی همچون بدی تغذیه، شرایط آب و هوایی نامساعد و بارندگی زیاد، نقش موثری در بروز این بیماری‌ها دارد و تجمع کلونی‌ها در یک منطقه و تماس زنبورها با هم می‌تواند باعث گسترش سریع این بیماری‌ها در کندوهای مختلف و وقوع تلفات بالا شود.

 

وی خاطرنشان کرد: استفاده از موم‌ها و کندوهای کهنه توسط زنبورداران و سم پاشی‌های بی‌موقع از دیگر عوامل موثر در انتقال بیماری از کندوی بیمار به کندوی سالم است که از مهم‌ترین این امراض درگیری کندوها با مایت‌های واروا، آکارپیس وودی و تک یاخته نوزما است.

 

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم با بیان اینکه در فصل پاییز و زمستان پرورش نوزاد در زنبورهای عسل کاهش یافته و یا متوقف می‌شود، افزود: در فصل پاییز جرب واروا بر روی بدن زنبورهای بالغ به سر برده و از همولنف آنها تغذیه می‌کنند و منجر به ضعف زنبورها و کاهش طول عمر آنها می‌شوند در نتیجه مدیریت مبارزه با جرب واروا در فصل پاییز نقش حیاتی در بقای کلونی دارد.

 

آغاز به زنبوداران توصیه کرد: در فصل پاییز با رعایت موارد توصیه شده و ارتباط با کارشناسان دامپزشکی، مانع از شیوع بیماری و بروز تلفات در زنبورها و از بین رفتن سرمایه خود شوند.

 

منبع:روابط عمومی دامپزشکی استان یزد،


آدرس کوتاه :