سرویس عکس سرویس عکس

اختتامیه استانی شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در یزد

اختتامیه استانی شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در یزدعکاس: ابراهیم فلاح و مهدی ملک ثابت