شناسه : 37774634


فرماندار میبد گفت: طی جلسه ای در 12 فروردین ماه مقرر شد به صنایع شهرستان میبد توصیه شود تا 20 فروردین تعطیلی خود را ادامه دهند و اصلا بحثی درخصوص تعطیلی تا 23 فروردین نبوده است.

فلاح فرماندار میبد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، توقف جرخه صنعت و تولید مطمئنا زاینده مشکلاتی خواهد بود که طی جلسه ای در 12 فروردین ماه مقرر شد به صنایع شهرستان میبد توصیه شود تا 20 فروردین تعطیلی خود را ادامه دهند و اصلا بحثی درخصوص تعطیلی تا 23 فروردین نبوده است.

فلاح تصریح کرد: کارگران غیربومی هم با هماهنگی مدیریت کارخانه و بعد از تست ها و تایید مراقبین بهداشت پس از 10 روز قرنطینه در منزل می توانند به تدریج وارد کارخانه شوند.

فرماندار میبد افزود: تاکید اصلی بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در صنایع است و از صنایع میبد درخواست داریم که مسائل بهداشتی را جدی رعایت کنند.

انتهای یپام/س*
آدرس کوتاه :