شناسه : 26892243
وضعیت آموزش عالی اشکذر در یک دهه گذشته؛


ساختمانی که امروز به مرکز رشد گیاهان دارویی تبدیل شده، می توانست به یک دبیرستان مجهز نمونه دولتی تبدیل شود که اصلی ترین نیاز مردم این منطقه است.

به گزارش یزدرسا به نقل از نسیم صادق، ساختمان آموزشی «حاج فضل الله توکلی» اشکذر واقع در خیابان امام در سال 76 به منظور استفاده آموزشی ساخته شد. بعد از مدتی جهاد دانشگاهی استان یزد از این فضای آموزشی به عنوان مرکز دانشگاهی خود استفاده کرد و دانشجویان بی شماری را در رشته های مختلف کاردانی، کارشناسی و بعدها در مقطع کارشناسی ارشد، آموزش داد.

رفته رفته با کاهش جمعیت جوان و به تبع آن کاهش تعداد دانش آموزان متقاضی برای ورود به دانشگاه، از تعداد ورودی های این موسسه آموزشی کاسته شد، از طرفی با تبدیل موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی به دانشگاه علم و هنر، ساختمان آموزشی به پردیس جدید واقع در بلوار دانشگاه انتقال یافت که آنجا نیز یک فضای آموزشی خیری ساز است که زمین آن توسط خانواده خیر نام برده در سال 80 به جهاد دانشگاهی امانت داده شده بود.

اکنون دانشگاه علم وهنر شعبه اشکذر در سه رشته کارشناسی ارشد به آموزش دانشجو مشغول است و این درحالی است که تمام رشته های دانشگاهی این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به واسطه نظر مدیران این دانشگاه مبنی بر نبود دانشجوی جدید الورود، به ساختمان های آموزشی علم و هنر یزد انتقال یافتند.

اما ساختمان سابق، به مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تبدیل شده که علی رغم انتقادهایی که مردم اشکذر به این واگذاری داشتند، این مرکز هنوز به فعالیت های خود ادامه می دهد.

یکی از شهروندان اشکذر در گفت وگو با خبرنگار نسیم صادق، با اشاره به فعالیت بی نظر جهاد دانشگاهی در شهرستان اشکذر گفت: زمانی در این دانشگاه یک هزار و چهارصد دانشجو تحصیل می کردند که هرچند کم بود دانشجو باعث کاهش جمعیت در برخی رشته ها شد اما به نظر من سیاست های غلط مدیران علم و هنر باعث رکود فعالیت دانشگاه در شهرستان شد.

سعادت در این خصوص توضیح داد: پر واضح است که امروز غریب به 10 تا 12 هزار دانشجو در ساختمان های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه علم و هنر مشغول به تحصیل هستند و این درحالی است که تعداد دانشویان شعبه اشکذر به 100 نفر هم نمیرسد.

وی با اشاره به نیاز شهرستان به داشتن یک فضای آموزشی با استاندارد، گفت: ساختمانی که امروز به مرکز رشد گیاهان دارویی تبدیل شده، می توانست به یک دبیرستان مجهز نمونه دولتی تبدیل شود که اصلی ترین نیاز مردم این منطقه است.

وی افزود: سه تا چهار کارمند جهاد دانشگاهی در حالی فضای آموزشی خیری ساز اشکذر را اشغال کرده اند، که همین تعداد می توانستند در محل دیگری ساکن شوند.

 
آدرس کوتاه :


مجید دلبندم
پر واضح است که امروز غریب به 10 تا 12 هزار ....

غریب نه
قریب
مجیددلبندم
پست شده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۲:۳۷