شناسه : 38116399
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد

استفاده از آبهای ژرف در هاله‌ای از ابهام/ استخراج آبهای فسیلی صرفه اقتصادی ندارد


جوادیان زاده گفت: تا کنون هیچ کس به پاسخ محسوسی که واقعا نشان دهد حجم زیادی آب ژرف تجدید پذیر قابل استخراج وجود دارد یا نه، نرسیده است.

محمدمهدی جوادیان زاده در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا عنوان کرد: مطالعه در زمینه  آب های ژرف چند سالی است که مطرح شده و استان یزد نیز یکی از استانهای پایلوت انجام این مطالعات بود. البته در استانهای دیگر مطالعات بیشتری انجام شد و به کارهای اجرایی نیز رسید.

مدیرکل آب منطقه ای یزد ابراز داشت: تا کنون هیچ کس به پاسخ محسوسی که واقعا نشان دهد حجم زیادی آب ژرف تجدید پذیر قابل استخراج وجود دارد یا نه، نرسیده است. 

وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز از چند سال قبل مطالعات جامعی را در سراسر کشور آغاز کرده است که البته هنوز به نتیجه خاصی نرسیده و لذا مساله همچنان در دست مطالعه و بررسی است.

جوادیان زاده گفت: بر اساس ایده اولیه ای که وجود دارد عنوان می شود آب های ژرف به صورت جاری در اعماق زمین وجود دارند و ما می‌توانیم از این آب که به شکل رودخانه در زیر زمین جریان دارد و تجدید پذیر بوده استفاده کنیم. این موضوع هنوز چه در مطالعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و چه در مطالعات وزارت نیرو به اثبات نرسیده ولی هنوز هم به طور کامل کسی آن را رد نکرده و مطالعات در حال انجام است. 

این مقام مسئول ابراز داشت: در این جا باید به تفاوت آب های ژرف و فسیلی توجه کرد. آب های فسیلی در اعماق زمین هستند، کیفیت کمی دارند و تجدید پذیر نیستند بلکه از هزاران سال قبل در اعماق زمین باقی مانده و محبوس شده اند. بعضی کشور ها در اعماق زمین به خصوص در حفاری نفت به این منابع دسترسی پیدا می کنند. هر چند این منابع قابل توجه هستند اما کیفیت پایینی داشته و استخراج آن از عمق زمین صرفه اقتصادی ندارد. از طرف دیگر از آنجا که کشور ما ساحل وسیعی در مجاورت آبهای آزاد دارد استفاده از این منابع توجیه پذیر نیست. 

جوادیان زاده گفت: مطالعات در موردآب های ژرف همچنان ادامه دارد اما تا کنون موردی از استفاده از آب های ژرف مشاهده نشده است.

 آدرس کوتاه :