شناسه : 38148343


برای اولین بار روش تلقیح مصنوعی زنبور عسل به صورت آزمایشی در مدیریت جهادکشاورزی بهاباد صورت گرفت.

به گزارش یزد رسا؛ مهدی عبدالحسینی زاده مدیر جهادکشاورزی بهاباد گفت: یکی از پیش شرطهای افزایش بهره وری در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع در جهت جهش تولید، ایجاد زیر ساختها و تهیه تجهیزات مورد نیاز در حوزه مورد عمل است. دستگاه تلقیح مصنوعی  ملکه زنبور عسل این امکان را فراهم میکند تا نسبت به اصلاح نژاد زنبور عسل از طریق انتخاب اسپرمهای برتر اقدام کرد.

وی افزود: نتایج این اصلاح نژاد، تکثیر زنبورهای عسل با تولید بالاتر (تا ده برابر)و حالت تهاجمی کمتر است این امر موجب میشود مدیریت و کار با زنبور راحت ترشده و علاقمندی افراد به این حوزه افزایش یابد ضمن اینکه تولید بالاتر هر کلنی موجب کاهش هزینه تولید در واحد وزن شده و میتوان محصول با کیفیت و قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده رساند و سطح تقاضا و بازار مصرف را بهبود بخشید. مقاومت بالا به بیماریها و داشتن جعیت قوی جهت زمستان گذرانی از سایر مزایای اصلاح نژاد زنبور عسل محسوب می شوند.

مدیر جهادکشاورزی بهاباد در پایان افزود: یکی دیگر از پیشرانهای جهش تولید، توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش و بازدیدهای میدانی است که این  امر نیز در حوزه پرورش زنبور عسل از طریق ایجاد گروه مجازی و طرح سوال و اخذ پاسخ از کارشناس مربوطه، برگزاری کلاس آموزشی و استقرار کلنی زنبور عسل در محوطه جهاد جهت آموزش عملی افراد فراهم شده است.
آدرس کوتاه :