شناسه : 1093066
مدير آبفاي شهر يزد خبر داد:


طي 20 روز گذشته،970 متر از شبكه‌هاي فرسوده توزيع آب در مناطق مختلف شهرتوسط شركت آبفا اصلاح و بازسازي شده است.

به گزارش یزد رسا، به نقل ازروابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان یزد، طي 20 روز گذشته،970 متر از شبكه‌هاي فرسوده توزيع آب در مناطق مختلف شهرتوسط شركت آبفا اصلاح و بازسازي شده است.

نادر قوچاني، مدير آبفاي شهر يزد با اعلام اين خبر گفت : عمليات اصلاح و بازسازي 970 كيلومتر از شبكه آبرساني شهر با هدف استانداردسازي لوله هاي آب در بخشي از مناطق آزادشهر، ملافرج ا..،نعبم آباد و خيابان انقلاب انجام شده است.

 وی افزود: علاوه بر بازسازي شبكه آبرساني در اين مناطق بيش از 100 مورد اصلاح انشعاب فرسوده نيز در مسيرهاي مذكور صورت گرفته است .
آدرس کوتاه :