سرویس عکس سرویس عکس

آغاز «جشن دست های یاری گر» در استان یزد به همت کارگران بسیجی

آغاز «جشن دست های یاری گر» در استان یزد به همت کارگران بسیجیبه گزارش یزدرسا، نهضت کمک مومنانه کارگران و کارخانجات استان یزد همراه با رزمایش «شیفت ایثار» آغاز شد.