شناسه : 38442037

آغاز برداشت ماش در مهریز


همزمان با رسیدن سال زراعی جدید، برداشت محصولات تابستانه از جمله ماش از اراضی باغی مهریز آغاز شده است.

به گزارش یزدرسا؛ کارشناس مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهریز گفت:سطح زیر کشت حبوبات در شهرستان مهریز حدود بیست هکتار است و به طور متوسط از هر هکتار ده تن محصول برداشت می‌شود.
 
برداشت محصول ماش در مهریز
باقری پناه افزود:استفاده نکردن از کود‌های شیمیایی و ویژگی‌های خاص آب و هوایی منطقه موجب مرغوبیت این محصول در مهریز می‌شود.
گلزار کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان مهریزهم افزود:محصولاتی که کشت آن در تناوب با گندم و جو در زمین زراعی است موجب می‌شود تا زمین  از کود شیمیایی بی نیاز شود و همچنین در ثبیت ازت در خاک، حاصلخیزی خاک و عملکرد بهتر محصولات زراعی بعدی نقش موثری دارد.
وی افزود:تولید محصولات زراعی نقش مهمی در اقتصاد روستا‌ها دارد.
سهم شهرستان مهریز از کشت محصولات زراعی در استان یزد تولید سیزده هزار تن محصول است.
انتهای پیام/آدرس کوتاه :